کد 332

ارتفاع بطری 

 261 mm

حداکثر طول مقطع

199 mm

حداکثر عرض مقطع  

98.2 mm 

وزن مناسب بطری

190-200 gr

حداکثرحجم

3200 cc 

حجم ایده آل بسته بندی 

 3000 cc

گام دنده

3 mm

قطر دهانه

48.9 mm

- قابلیت نصب فویل سیل را دارد.

-درب به تنهایی آب بندی می باشد.

-درب به تنهایی پلمب می باشد.

موارد بیشتر در این گروه « 216 330 »