کد 132

ارتفاع بطری 

 205 mm

حداکثر طول مقطع

122 mm

حداکثر عرض مقطع  

71 mm 

وزن مناسب بطری

70-75 gr

حداکثرحجم

1090 cc 

حجم ایده آل بسته بندی 

 1000 cc

گام دنده

4 mm

قطر دهانه

37.7 mm

- قابلیت نصب فویل سیل را دارد.

-درب به تنهایی آب بندی می باشد.

-درب به تنهایی پلمب می باشد.

موارد بیشتر در این گروه « 131 144 »