کد 432

ارتفاع بطری 

 274 mm

حداکثر طول مقطع

213 mm

حداکثر عرض مقطع  

115 mm 

وزن مناسب بطری

220-230 gr

حداکثرحجم

4200 cc 

حجم ایده آل بسته بندی 

 4000 cc

گام دنده

4 mm

قطر دهانه

49.1 mm

- قابلیت نصب فویل سیل را دارد.

-درب به تنهایی آب بندی می باشد.

-درب به تنهایی پلمب می باشد.

موارد بیشتر در این گروه « 433 430 »