کد 215

ارتفاع بطری 

 290 mm

حداکثر طول مقطع

194 mm

حداکثر عرض مقطع  

110 mm 

وزن مناسب بطری

150 gr

حداکثرحجم

2640 cc 

حجم ایده آل بسته بندی 

 2500 cc

گام دنده

3.5 mm

قطر دهانه

41.5 mm

- قابلیت نصب فویل سیل را دارد.

-درب به تنهایی آب بندی می باشد.

-درب به تنهایی پلمب می باشد.

موارد بیشتر در این گروه « 354 204 »