کد 415

ارتفاع بطری 

 275 mm

حداکثر طول مقطع

215 mm

حداکثر عرض مقطع  

111 mm 

وزن مناسب بطری

220-230 gr

حداکثرحجم

4400 cc 

حجم ایده آل بسته بندی 

 4000 cc

گام دنده

4 mm

قطر دهانه

48.8 mm

- قابلیت نصب فویل سیل را دارد.

-درب به تنهایی آب بندی می باشد.

-درب به تنهایی پلمب می باشد.

موارد بیشتر در این گروه « 416 414 »