کد 115

ارتفاع بطری 

 227 mm

حداکثر طول مقطع

120 mm

حداکثر عرض مقطع  

63 mm 

وزن مناسب بطری

70-75 gr

حداکثرحجم

1150 cc 

حجم ایده آل بسته بندی 

 1000 cc

گام دنده

3.5 mm

قطر دهانه

38 mm

- قابلیت نصب فویل سیل را دارد.

-درب به تنهایی آب بندی می باشد.

-درب به تنهایی پلمب می باشد.

موارد بیشتر در این گروه « 119 147 »