کد 354

ارتفاع 

 175 mm

قطر کوچک

162 mm

قطر بزرگ  

205 mm 

وزن سطل، درب، دسته

138+45+16 gr

حداکثرحجم

3500 cc 

حجم ایده آل بسته بندی 

 3300 cc

گام دنده

 mm

قطر دهانه

 mm

-درب به تنهایی آب بندی می باشد.

-درب به تنهایی پلمب می باشد.

موارد بیشتر در این گروه « 347 215 »