کد 119

ارتفاع بطری 

 269 mm

حداکثر طول مقطع

98 mm

حداکثر عرض مقطع  

98 mm 

وزن مناسب بطری

90-95 gr

حداکثرحجم

1600 cc 

حجم ایده آل بسته بندی 

 1500 cc

گام دنده

3.5 mm

قطر دهانه

46.5 mm

- قابلیت نصب فویل سیل را دارد.

-درب به تنهایی آب بندی می باشد.

-درب به تنهایی پلمب می باشد.

موارد بیشتر در این گروه « 146 115 »