کد 347

ارتفاع بطری 

 293 mm

حداکثر طول مقطع

221 mm

حداکثر عرض مقطع  

97 mm 

وزن مناسب بطری

190-200 gr

حداکثرحجم

3760 cc 

حجم ایده آل بسته بندی 

 3500 cc

گام دنده

3.5 mm

قطر دهانه

46.9 mm

- قابلیت نصب فویل سیل را دارد.

-درب به تنهایی آب بندی می باشد.

-درب به تنهایی پلمب می باشد.

موارد بیشتر در این گروه « 333 354 »