کد 0004

ارتفاع بطری 

 176 mm

حداکثر طول مقطع

76 mm

حداکثر عرض مقطع  

76 mm 

وزن مناسب بطری

40-45 gr

 حداکثر حجم

600 cc 

حجم ایده آل بسته بندی 

 500 cc

گام دنده

3.5 mm

قطر دهانه

38 mm

-درب به تنهایی آب بندی می باشد.

-درب به تنهایی پلمب می باشد.

موارد بیشتر در این گروه « 0003