کد 962

ارتفاع

 215 mm

قطر کوچک

230 mm

قطر بزرگ با احتساب دسته

330 mm 

وزن سطل، درب، دسته

285+90+18 gr

حداکثرحجم

8250 cc 

حجم ایده آل بسته بندی 

 8000 cc

گام دنده

 

 

 

-درب به تنهایی آب بندی می باشد.

-درب به تنهایی پلمب می باشد.

موارد بیشتر در این گروه « 952 1610 »