کد 717

ارتفاع بطری 

 394 mm

حداکثر طول مقطع

219 mm

حداکثر عرض مقطع  

132 mm 

وزن مناسب بطری

330-340 gr

حداکثرحجم

7360 cc 

حجم ایده آل بسته بندی 

 7000 cc

گام دنده

4 mm

قطر دهانه

49.4 mm

- قابلیت نصب فویل سیل را دارد.

-درب به تنهایی آب بندی می باشد.

-درب به تنهایی پلمب می باشد.

موارد بیشتر در این گروه « 720 732 »