کد 1810

ارتفاع بطری 

 365 mm

حداکثر طول مقطع

285 mm

حداکثر عرض مقطع  

245 mm 

وزن مناسب بطری

900 gr

حداکثرحجم

18660 cc 

حجم ایده آل بسته بندی 

 18000 cc

گام دنده

5 mm

قطر دهانه

59 mm

- قابلیت نصب فویل سیل را دارد.

-درب به تنهایی آب بندی می باشد.

-درب به تنهایی پلمب می باشد.

موارد بیشتر در این گروه « 741 952 »