کد 1317

ارتفاع بطری 

 358 mm

حداکثر طول مقطع

234 mm

حداکثر عرض مقطع  

230 mm 

وزن مناسب بطری

700-750 gr

حداکثرحجم

13300 cc 

حجم ایده آل بسته بندی 

 13000 cc

گام دنده

3 mm

قطر دهانه

47 mm

- قابلیت نصب فویل سیل را دارد.

-درب به تنهایی آب بندی می باشد.

-درب به تنهایی پلمب می باشد.

موارد بیشتر در این گروه « 732 1816 »