کد 544

ارتفاع بطری 

 352 mm

حداکثر طول مقطع

207 mm

حداکثر عرض مقطع  

109 mm 

وزن مناسب بطری

250-260 gr

حداکثرحجم

5540 cc 

حجم ایده آل بسته بندی 

 5000 cc

گام دنده

3 mm

قطر دهانه

37.9 mm

- قابلیت نصب فویل سیل را دارد.

-درب به تنهایی آب بندی می باشد.

-درب به تنهایی پلمب می باشد.

موارد بیشتر در این گروه « 518 545 »