کد 244

ارتفاع بطری 

248 mm

حداکثر طول مقطع

167 mm

حداکثر عرض مقطع  

80 mm 

وزن مناسب بطری

140-150 gr

حداکثرحجم

2190 cc 

حجم ایده آل بسته بندی 

 2000 cc

گام دنده

3.5 mm

قطر دهانه

38 mm

- قابلیت نصب فویل سیل را دارد.

-درب به تنهایی آب بندی می باشد.

-درب به تنهایی پلمب می باشد.

موارد بیشتر در این گروه « 213 241 »