کد 563

ارتفاع 

 160 mm

قطر کوچک

180 mm

قطر بزرگ با احتساب دسته 

255 mm 

وزن سطل، درب، دسته

125+37+16 gr

حداکثرحجم

3500 cc 

حجم ایده آل بسته بندی 

3300 cc

گام دنده

 mm

قطر دهانه

 mm

-درب به تنهایی آب بندی می باشد.

-درب به تنهایی پلمب می باشد.

موارد بیشتر در این گروه « 547 564 »