کد 553

ارتفاع 

 200 mm

قطر کوچک

185 mm

قطر بزرگ 

225 mm 

وزن سطل، درب، دسته

205+55+16 gr

حداکثرحجم

5020 cc 

حجم ایده آل بسته بندی 

4800 cc

گام دنده

 mm

قطر دهانه

 mm

-درب به تنهایی آب بندی می باشد.

-درب به تنهایی پلمب می باشد.

موارد بیشتر در این گروه « 564 546 »