کد 237

ارتفاع بطری 

237 mm

حداکثر طول مقطع

192 mm

حداکثر عرض مقطع  

97 mm 

وزن مناسب بطری

 140-150 gr

حداکثرحجم

2120 cc 

حجم ایده آل بسته بندی 

 2000 cc

گام دنده

3.5 mm

قطر دهانه

38.5 mm

- قابلیت نصب فویل سیل را دارد.

-درب به تنهایی آب بندی می باشد.

-درب به تنهایی پلمب می باشد.

موارد بیشتر در این گروه « 241