کد 528

ارتفاع بطری 

 327 mm

حداکثر طول مقطع

248 mm

حداکثر عرض مقطع  

108 mm 

وزن مناسب بطری

250-260 gr

حداکثرحجم

5600 cc 

حجم ایده آل بسته بندی 

 5000 cc

گام دنده

3.5 mm

قطر دهانه

48 mm

- قابلیت نصب فویل سیل را دارد.

-درب به تنهایی آب بندی می باشد.

-درب به تنهایی پلمب می باشد.

موارد بیشتر در این گروه « 546